Záruka v trestnom konaní Zobraziť väčšie

Záruka v trestnom konaní

S3

Nové

Naše občianske združenie môže so súhlasom obvineného (nielen z drogového trestného činu) vstúpiť do trestného konania, intervenovať v jeho prospech a pred súdom poskytnúť záruku za dovŕšenie jeho nápravy výmenou za miernejšiu sankciu.

Pozn. Z histórie našich prípadov vyplýva, že tento druh intervencie má pri rozhodovaní sudcu o miernejšom treste veľmi vysokú úspešnosť.

More details

9 položky

Voľné termíny

300,00 € s DPH

Viac informácií

Účasť nášho občianskeho združenia v trestnom konaní má za cieľ:

  1. poskytovať obvinenému morálnu a právnu podporu počas prejednávania veci pred súdom, navrhovať v jeho mene vykonanie ďalších potrebných dôkazov a pred vynesením rozsudku predniesť v jeho záujme záverečnú reč,
  2. pri drogových prečinoch podľa charakteru konkrétneho prípadu presadiť miernejšiu sankciu, akou je napr. podmienečné zastavenie trestného stíhania, upustenie od potrestania, podmienečný odklad výkonu trestu alebo uloženie iného druhu trestu nespojeného s odňatím slobody a bez zápisu v registri trestov (napr. finančný trest, trest povinnej práce a pod.,
  3. pri drogových zločinoch pri rozhodovaní súdu o väzbe umožniť, aby na základe poskytnutej záruky mohol byť obvinený trestne stíhaný na slobode,
  4. ak sa vykonáva trest odňatia slobody podávať v mene odsúdeného žiadosť o podmienečné prepustenie z výkonu trestu, prípadne žiadať o upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti,
  5. po vykonaní trestu odňatia slobody podávať v mene odsúdeného žiadosť o zahladenie odsúdenia, ktoré sa prejaví čistým záznamom v registri trestov.

Podmienky poskytnutia záruky

Základnou podmienkou poskytnutia záruky v prípade upustenia od potrestania, podmienečného odkladu výkonu trestu alebo rozhodovania o väzbe je spolupráca obvineného s občianskym združením RE/set za účelom požadovaného výchovného pôsobenia.

Uvedená spolupráca spravidla od obvineného vyžaduje podrobiť sa krátkej cielenej intervencii poskytovanej našim občianskym združením podľa špecifikácií konkrétneho prípadu.

Recenzie

Napísať recenziu

Záruka v trestnom konaní

Záruka v trestnom konaní

Naše občianske združenie môže so súhlasom obvineného (nielen z drogového trestného činu) vstúpiť do trestného konania, intervenovať v jeho prospech a pred súdom poskytnúť záruku za dovŕšenie jeho nápravy výmenou za miernejšiu sankciu.

Pozn. Z histórie našich prípadov vyplýva, že tento druh intervencie má pri rozhodovaní sudcu o miernejšom treste veľmi vysokú úspešnosť.