RASTAMAMA, o.z.

Svätoplukova 2639/35
902 01 Pezinok

Číslo živ. registra 130-24650

IČO: 42447542
DIČ: 2120284947

Číslo účtu: SK30 0200 0000 0036 5646 7854